ข่าวประชาสัมพันธ์ ! 1. ประกาศหัวข้อที่ใช้ในการแข่งขันในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 (หลังการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ เสร็จสิ้น)
2.ขอเชิญคณะกรรมการจัดเตรียม้อมูลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ประชุมในวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 08.30 - 16.00น. ณ ห้องประชุมอินทรัมพรรย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

ดาวน์โหลดคำสั่งคณะกรรมการจัดเตรียมข้อมูลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

 

ประชาสัมพันธ์ ! ขอให้โรงเรียนทำการ download แบบฟอร์มใบสมัครการแข่งขัน และใบสมัครเป็นกรรมตัดสินการแข่งขัน พิมพ์ลงในแบบฟอร์ม แล้วส่งกลับทาง e-mail   sarinya.pun@gmail.com
ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2557
ปิดรับสมัครการเข้าร่วมแข่งขัน และสมัครเป็นกรรมการตัดสิน วันที่ 19 สิงหาคม 2557 !!
เบอร์ติดต่อผู้ประสานงานทั่วไป : ครูณีรนุช จิรชัยสุทธิกุล (087) 589-5120 / แข่งขันคอมพิวเตอร์ : ครูอุมาพร  บริรักษ์  (086) 398-9921 / แข่งขันหุ่นยนต์ : ครูศรินญา พันธ์ชาลี (088) 535-5489